Föreningen bildades den 8 Mars 1944, och är medlem i
Sveriges Filatelist-Förbund sedan 1952.

OBS.
Mötesdagarna under vinter-vår är tyvärr inställda.
På grund av det rådande "viruset".

Hugos "Fåglar".

Så började det i Hudiksvall.

Från föreningens "barndom".

Från 50 och 60 - års jubiléerna.

70-årsjubiléet.

Vi ses på Östra Samlingssalen.
På Djupegatan 43. Hudiksvall.
Från kl.18.

Vid varje möte förekommer cirkulation, närvarolotteri,
liten auktion, fika m.m.

Alla intresserade hälsas välkomna!

Föreningens Adress:

Skarmyravägen 6. 824 60 Forsa.


Skapad. 1999-07-08.

Uppdaterad. 2020-04-04.

Webmaster.